Ikonosfera nr 3, 2011

(spis treści)
 

Ikonosfera nr 2, 2008

(spis treści)
 

Ikonosfera nr 1, 2006

(spis treści)


           

Wydawnictwo UMK 

      

 

 

 

REDAKCJA

 

Redaktor naczelny:

 

Krzysztof Olechnicki

ko@umk.pl

 

Z-ca redaktora naczelnego:

 

Hubert Czachowski

hubertcz@poczta.onet.pl 

 

Sekretarz redakcji:

 

Ariel Zieliński

ariel.zielinski@gmail.comRada redakcyjna:

 

Wojciech J. Burszta (SWPS), Sławomir Magala (Erasmus University, Rotterdam), Bronisław Misztal (Catholic University of America, Waszyngton), Janusz Mucha (AGH), Czesław Robotycki (UJ), Włodzimierz Wincławski (UMK)Wydawca:

 

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

 

Redaktor wydawniczy:

 

Anna Bułło

bullo@uni.torun.pl

 

 

Tłumaczenie streszczeń:

 

Sławomir Jaskólski

 

 

 

ISSN 1896-2114

 

Wydawnictwo dofinanowane z grantu UMK 496-H